Centru Acreditat de Siguranta in Trafic a Micilor Pasageri
informatii generale
Politica de confidentialitate

Respectam dispozitiile legale cu privire la protectia datelor care au caracter personal și luam masuri tehnice si organizatorice de protejare a tuturor operatiunilor cu privire în mod direct sau indirect la datele cu caracter personal, care previn preluarea neautorizata sau ilegala, precum si pierderea sau distrugerea accidentala sau ilegala.

In scopul procesarii si onorarii comenzilor si a incheierii contractului de vanzare, vanzatorul colecteaza datele personale ale clientilor, respectiv nume, prenume, denumire, adresa de domiciliu si adresa de livrare, numar de telefon, adresa de e-mail si varsta, in conformitate cu prevederile Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului European din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date. Prelucram numele, prenumele, numarul dumneavoastra de telefon si adresa de e-mail, pentru comunicarea cu dumneavoastra in vederea efectuarii rezervarii si/sau raspunderea solicitarilor si a mesajelor primite. Toate aceste date sunt pastrate pe durata tinerii evidentelor financiar-contabile și fiscale impuse de legislatia în vigoare.

Nu utilizam datele cu caracter personal pentru prelucrarea automatizata, realizarea de profile si nu luam niciodata decizii automate cu privire la utilizatorii nostri. Utilizam mijloace tehnice pentru stocarea datelor in conditii de securitate si nu prelucram date in scopuri secundare incompatibile cu scopurile pentru care le-am colectat. Respectam si asiguram in mod strict confidentialitatea datelor prelucrate si nu dezvaluim datele decat pentru realizarea intereselor dumneavoastra sau pentru indeplinirea obligatiilor legale.

De asemenea, datele cu caracter personal pot si furnizate si altor companii cu care suntem in relatii de parteneriat, dar doar in baza unui angajament de confidentialitate din partea acestora, prin care se garanteaza ca aceste date sunt pastrate in siguranta si ca furnizarea acestor informatii personale se face conform legislatiei in vigoare, dupa cum urmeaza: furnizorilor de servicii de plata/bancare, telemarketing sau alte servicii, furnizate de companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piata a Bunurilor si Serviciilor noastre, furnizorilor de servicii de curierat, furnizorilor de servicii de marketing, asiguratori, etc.

Proprietarul, precum si operatorul acestui site nu sunt raspunzatori pentru erorile clientilor in introducerea acestor date sau de eventuale date false furnizate de acestia. Clientul are obligatia de a furniza date corecte si conforme cu realitatea, purtand intreaga raspundere pentru incorectitudinea informatiilor transmise vanzatorului.

Datele personale nu pot fi vandute, transferate sau distribuite sub nici o forma unor terte parti sau in alte tari, cu exceptia cazului in care sunt solicitate de autoritatile publice competente, in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679.

Drepturile persoanei

Potrivit Regulamentului (UE) 2016/679, dumneavoastra beneficiati de dreptul de acces si de interventie asupra datelor personale furnizate.

In baza unei solicitari scrise si semnate, expediata pe adresa de e-mail office@babymatters.ro, va puteti exercita urmatoarele drepturi:

  • Sa vi se confirme faptul ca datele personale sunt sau nu prelucrate;
  • Sa interveniti asupra datelor transmise;
  • Sa va opuneti prelucrarii datelor pentru motive intemeiate;
  • Sa solicitati stergerea datelor, cu exceptia situatiilor prevazute de lege.

BabyMatters.ro nu va inchiria, vinde, distribui sau nu va face in alt fel ca datele utilizatorului sa fie disponibile din punct de vedere comercial unei terte parti, cu exceptia permisiunii dumneavoastra in prealabil.

Prin completarea datelor in formularul de creare de cont si/sau de comanda declarati si acceptati in mod expres ca datele dumneavoastre personale sa fie incluse in baza de date a site-ului BabyMatters.ro si va dati acordul expres si neechivoc ca toate aceste date personale sa fie stocate, utilizate si prelucrate in scopul executarii comenzilor efectuate.